توئیت جنجالی سفارت سوئیس در تهران با پرچم شیر و خورشید

سیاسی
توئیت جنجالی سفارت سوئیس در تهران با پرچم شیر و خورشید

سفارت سوئیس در تهران، توئیتی جنجالی، با پرچم شیر و خورشید و مهسا امینی در واکنش به اعدام متهمان «خانه اصفهان» منتشر کرد.

صفحه توییتری سفارت سوئیس در نقض آشکار عرف دیپلماتیک، ضمن دخالت در امور داخلی و قضایی کشور، ضمن محکومیت اجرای مجازات سه متهم جنایت «خانه اصفهان» از تصویر پرچم شیر و خورشید استفاده کرد.

5856257

دیدگاهتان را بنویسید