تماشا کنید | لحظه بازگرداندن الواح هخامنشی به کشور

اجتماعی
video
play-sharp-fill
تماشا کنید | لحظه بازگرداندن الواح هخامنشی به کشور

الواح هخامنشی از جمله آثاری است که حدود ۹۰ سال پیش با موافقت دولت وقتِ ایران از کشور، خارج و برای مطالعه و بررسی به دانشگاه شیکاگو «امانت» سپرده شد. الواح در ۵۰ صندوق چوبی شامل حدود دوهزار جعبۀ مقوایی و چند پیت نفتی که در تخت جمشید (پارسه، پرسپولیس) به پارافین آب‌شده آغشته شده بودند، از راه بوشهر به آمریکا فرستاده شدند. قرار بود این الواح سه سال پس از مطالعه به ایران برگردانده شوند.

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید