دانلود اپلیکیشن هفت صبح

تماشا کنید | جزییات طرح ترافیکی جدید در تهران

اجتماعی
video
تماشا کنید | جزییات طرح ترافیکی جدید در تهران

سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران خبر داد: در پی افزایش ترافیک پایتخت در هفته‌های اخیر طرح های ویژه پلیس اجرا خواهد شد. از فردا ضمن استفاده بیش از پیش مرکز کنترل ترافیک راهور و نیز مرکز فرماندهی پلیس، از ظرفیت سایر پلیس‌های تخصصی مانند پلیس پیشگیری و پلیس امداد از ساعت ۱۵ تا ۲۱ استفاده خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت استفاده از همه ظرفیت ترافیکی و عملیاتی پلیس پایتخت برای تسهیل در ترافیک را مهم دانست و گفت: طرح های ویژه ترافیکی از فردا ساعت ۱۵ تا ۲۱ در نقاط مختلف تهران اجرا می‌شود. سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در جلسه اضطراری تسهیل تردد و مدیریت ترافیک با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت ترافیکی و عملیاتی پلیس پایتخت برای تسهیل ترافیک تهران، بیان داشت: استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت سایر سازمان‌ها به خصوص شهرداری تهران برای کاهش ترافیک تهران در دستور کار می‌باشد و در حال حاضر ۴۰۰ نفر برای کمک به مدیریت ترافیک پایتخت به مجموعه راهور تزریق شده است.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه در این زمینه از ظرفیت مرکز هوشمند کنترل ترافیک راهور و همچنین مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پایتخت بیش از پیش استفاده خواهد شد، گفت: از فردا طرح‌های ویژه‌ای در حوزه روان‌سازی و مدیریت ترافیک با استفاده از ظرفیت سایر پلیس‌های تخصصی از جمله پلیس پیشگیری و یگان امداد پلیس پایتخت از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در همه نقاط شهر تهران به مرحله اجرا در خواهد آمد.

بازدید اپلیکیشن 54 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید