تماشا کنید | توضیحات مخبر در مورد بندهای جنجالی مولدسازی

اجتماعی
video
play-sharp-fill
تماشا کنید | توضیحات مخبر در مورد بندهای جنجالی مولدسازی

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور درباره مصونیت قانونی اعضای هیئت مولدسازی اموال دولت توضیحاتی را به خبرنگاران ارائه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید