دانلود اپلیکیشن هفت صبح

تماشا کنید | آخرین وضعیت هرمزگان پس از زلزله هفته گذشته

اجتماعی
video
تماشا کنید | آخرین وضعیت هرمزگان پس از زلزله هفته گذشته

طبق توضیحات استاندار هرمزگان، در ۵ روستا خسارات زلزله، تخریب تا حد ۱۰۰ درصد بوده است. آواربرداری به پایان رسیده و به مرحله پی کنی و بتن ریزی رسیده اند.

بازدید اپلیکیشن 27 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید