دانلود اپلیکیشن هفت صبح

تفریح اعضای طالبان در یک پارک در افغانستان را ببینید

جهان
video
تفریح اعضای طالبان در یک پارک در افغانستان را ببینید

تصاویری از حضور اعضای طالبان در یک پارک در افغانستان را مشاهده می کنید.

بازدید اپلیکیشن 278 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید