دانلود اپلیکیشن هفت صبح

تعطیلی رشته تئاتر برای دختران هنرستان سوره تهران منتفی شد

فرهنگی
تعطیلی رشته تئاتر برای دختران هنرستان سوره تهران منتفی شد

مدیرکل آموزش حوزه هنری گفت: «در سال تحصیلی جدید رشته نمایش در دیگر هنرستان‌های دخترانه سوره هنرجو پذیرفته است و سخن از تعطیلی رشته نمایش در هنرستان‌های دخترانه سوره از اساس بی‌مبناست.» در پی حواشی ایجاد شده درباره رشته نمایش هنرستان دخترانه سوره مهرداد عجم مدیرکل آموزش حوزه هنری به عنوان متولی این هنرستان توضیحاتی را ارایه کرد.

مهرداد عجم مدیرکل آموزش حوزه هنری درباره خبر حذف رشته تئاتر برای دختران گفت: اسناد تفاهمنامه بین حوزه هنری و آموزش و پرورش برای ۲۵ سال قبل بوده است و محتوا و سرفصل‌های دروس آموزشی هم که در توافقنامه ذکر شده در سال ۱۳۷۵ تدوین شده است. در جریان بررسی‌های کارشناسی مشخص شد این آموزش‌ها در دوره کنونی برای رشته نمایش، امروزی و کارآمد نیست. پس لازم بود در تعامل با آموزش پرورش، وزارت ارشاد و حوزه هنری سرفصل‌های دروس بازنگری شود و استاندارد‌های روز هم در آن ملموس باشد. به همین دلیل علی رغم اینکه در هنرستان دخترانه سوره در شهر اصفهان رشته نمایش برای سال جدید تحصیلی هنرجو پذیرفته، متولی هنرستان سوره تهران در مورخه ۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش درخواست کرد تا برای سال جدید آموزشی رشته نمایش در هنرستان سوره تهران به مدت یکسال ورودی نداشته باشد و به جای آن برنامه سازی تلویزیونی ارایه شود. دوستان ما در آموزش و پرورش از تحول در محتوا و شیوه آموزشی استقبال کردند، اما به دلیل سابقه این رشته در هنرستان سوره و استقبال هنرجویان با توقف یک ساله آن موافقت نکردند و قرار شد هنرستان سوره ضمن پذیرش هنرجوی نمایش تحول را حین این دوره آموزشی ارایه و اجرا کند. لازم به ذکر است که آموزش و پرورش بعد از گذشت ۴ ماه، هفته گذشته پاسخ خود را کتباً ارائه کرد. پس مشخص شد که اساساً اینکه گفته شد رشته نمایش از هنرستان سوره حذف شده بدون مبنا بوده و از اساس واقعیت نداشته است. از سوی دیگر قرار شد توافقنامه جدیدی برای ادامه همکاری حوزه هنری و آموزش و پرورش آماده و سند تحولی هنرستان سوره هم در آن گنجانده شود. پس مشخص شد که اولاً حوزه هنری متکفل تخصصی رشته نمایش نیست و این امر در اختیار وزارت ارشاد است ثانیاً رشته نمایش دختران به صورت انحصاری در اختیار هنرستان‌های سوره نبوده است و برای سال تحصیلی پیش رو، هنرستان دخترانه هنر‌های زیبای تهران هنرجو پذیرفته ثالثاً در سال تحصیلی جدید رشته نمایش در دیگر هنرستان‌های دخترانه سوره هنرجو پذیرفته است و سخن از تعطیلی رشته نمایش در هنرستان‌های دخترانه سوره از اساس بی مبناست رابعاً حذف و اضافه رشته‌های غیر تخصصی هنرستان‌های وابسته در اختیار وزارت آموزش و پرورش است و متولیان هنرستان صرفاً درخواست کننده هستند که در این موضوع نظر وزارت آموزش و پروش عدم توقف پذیرش هنرجو در رشته نمایش هنرستان دخترانه سوره تهران برای سال تحصیلی جدید است.

مدیرکل آموزش حوزه هنری در ادامه با اشاره به واکنش بخشی از جامعه تئاتری گفت: یک دسته از اعتراضات از سوی اهالی نمایش بود که ما آن را به حساب تعصب آن‌ها نسبت به وضعیت هنر کشور می‌گذاریم و علاقه داریم در مسیر تحولی هنرستان‌های سوره سخن ونظر تخصصی آن‌ها را بشنویم. دسته دیگر اعتراض‌ها از سوی رسانه‌های معاند بود که البته مرزبندی ما با آن‌ها مشخص است. از آنجا که امکان ارائه بحث فنی در فضای هیجانی وجود نداشت صبر کردیم تا بعد از فروکش کردن هیجان‌های اولیه اصل ماجرا را شرح بدهیم.

بازدید اپلیکیشن 6 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید