تصاویر | حضور اعضای شورای شهری تهران با لباس سپاه در جلسه

سیاسی
تصاویر | حضور اعضای شورای شهری تهران با لباس سپاه در جلسه

رئیس و نایب رئیس شورای شهر تهران صبح امروز در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا در خصوص تحریم سپاه، با لباس سپاه پاسداران در جلسه حضور یافتند. منبع: دانشجو

حضور شورای شهری تهران با لباس سپاه در جلسه
حضور شورای شهری تهران با لباس سپاه در جلسه

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید