دانلود اپلیکیشن هفت صبح

تحلیل امریکایی‌ها از مذاکرات هفته گذشته در وین

سیاسی
تحلیل امریکایی‌ها از مذاکرات هفته گذشته در وین

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران درباره پیش‌رفت‌هایی که در مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین حاصل شده است و موضع آمریکا در قبال آن پاسخ داد.

-همان طور که می دانید، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حال حاضر در وین است. دور هشتم یک وقفه کوتاه داشت. مذاکرات سوم ژانویه از سر گرفته شد و ادامه دارد. آنچه الان می توان گفت این است که هفته گذشته پیش رفت نسبتا کمی در مذاکرات حاصل شد. امیدوارم بتوانیم این هفته آن را مبنای کار قرار دهیم و بر اساس آن پیش برویم. واضح است اگر نتوانیم به زودی درباره بازگشتی دوجانبه به پایبندی به توافق به تفاهم برسیم، اقدامات ایران که سرعتشان رو به افزایش است، بیش از پیش از منافع عدم اشاعه ای برجام[توافق هسته ای]خواهد کاست.

– ما بارها گفته ایم دستیابی به بازگشت دوجانبه به برجام، در راستای منافع ملی ماست، چون در حال حاضر، امروز، منافع عدم اشاعه ای برجام بهترین نتیجه از لحاظ سازگاری با منافع ملی ما هستند. این مدت زیادی دوام نخواهد آورد، با توجه به این که ایران به اقدامات هسته‌ای اش ادامه می دهد که فقط از کارآمدی تضمین هایی که توافق هسته ای مجددا آن ها را به جریان خواهد انداخت، می کاهند. برای همین است که اولویت ما دست یابی به بازگشت دوجانبه سریع به پایبندی به برجام است.
– تا وقتی درباره همه چیز موافقت نشود، درباره هیچ چیز توافق نخواهد شد. بنابراین، نمی خواهم از جایی که الان قرار داریم، پیش تر بروم. در اوایل ماه دسامبر در مشخصی کردن مسائل سختی که راجع به این موضوعات باید درباره شان مذاکره می شد، پیش رفت هایی انجام شده است؛ یعنی چگونگی بازگشت ایران به پایبندی کامل به تعهدات هسته ای اش تحت برجام و مسئله لغو تحریم ها. اما اگر پیش رفتی هم حاصل شده باشد، وضعیت اصلی همچنان برجای خود باقی است.

\

بازدید اپلیکیشن 42 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید