دانلود اپلیکیشن هفت صبح

برخورد خشن طالبان با زنان معترض افغانستانی را تماشا کنید

اجتماعی
video
برخورد خشن طالبان با زنان معترض افغانستانی را تماشا کنید

پس از فراخوان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای «قیام عمومی»، صدها زن و مرد در شهرهای مختلف در داخل و خارج افغانستان به خیابان‌ها آمدند و شعار «آزادی، آزادی» سر دادند. ویدیویی از طالبان که با کابل، زنان معترض را کتک می‌زنند ببینید.

بازدید اپلیکیشن 153 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید