برای آنکه سهمیه بنزین‌مان نسوزد چه کار کنیم؟

اقتصادی
video
برای آنکه سهمیه بنزین‌مان نسوزد چه کار کنیم؟

این ویدیو توضیح و پاسخ خوبی است درباره شایعات چند روز اخیر که مربوط به کاهش سهمیه بنزین بود.

بازدید اپلیکیشن 90 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید