دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ببینید | پزشک، سکته مهران غفوریان را پیش‌بینی کرده بود

فرهنگی
video
ببینید | پزشک، سکته مهران غفوریان را پیش‌بینی کرده بود

مهران غفوریان در روز‌های اخیر دچار سکته قلبی شد که منجر به انجام عمل باز قلب شد. پزشکان از قبل این موضوع را به این بازیگر گوش زد کرده بودند و حتی در حین ضبط سریال نیسان آبی نیز در تماس منوچهر هادی با با یک پزشک، این موضوع که ممکن است وی دچار سکته قلبی شود به مهران غفوریان گوش زد شد.

بازدید اپلیکیشن 46 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید