دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ببینید | واژگونی خودرو به دلیل مزاحمت خیابانی

اجتماعی
video
ببینید | واژگونی خودرو به دلیل مزاحمت خیابانی

مزاحمت خیابانی باعث واژگونی خودرو و مسدود شدن رمپ اتوبان شهید آبشناسان شد.

بازدید اپلیکیشن 163 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید