ببینید | محل سوء قصد به ماموران ناجا در خیابان طالقانی

اجتماعی
video
ببینید | محل سوء قصد به ماموران ناجا در خیابان طالقانی

ساعتی پیش دوتن از ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خیابان طالقانی تهران مورد حمله یک فرد مسلح قرار گرفتند. منبع: ایرنا

بازدید اپلیکیشن 86 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید