ببینید | لحظه کشیده شدن کارگر به داخل دستگاه خردکن

حوادث
video
ببینید | لحظه کشیده شدن کارگر به داخل دستگاه خردکن

کارگر یک کارگاه تولیدی هنگام کار با دستگاه خورد کن به داخل آن کشیده شد که خوشبختانه توسط حاضرین نجات پیدا کرد

بازدید اپلیکیشن 164 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید