ببینید | لحظه انفجار مهیب بیروت از هفت زاویه

video
ببینید | لحظه انفجار مهیب بیروت از هفت زاویه

انفجار مهیب بیروت را می‌توانید از ۷ زاویه در این ویدئو ببینید.

بازدید اپلیکیشن 250 , بازدید سایت 1

اخبار مرتبط

پاسخ دهید