ببینید | فیلمی از پدر و مادر بابک خرمدین هنگام انتقال جسد

حوادث
video
ببینید | فیلمی از پدر و مادر بابک خرمدین هنگام انتقال جسد

فیلم زیر در شبکه‌های مجازی به عنوان نخستین تصاویر از پدر و مادر بابک خرمدین هنگام انتقال جسد در حال دست‌به‌دست شدن است. جسد خرمدین بعد از قتل توسط پدرش تکه‌تکه شد.

بازدید اپلیکیشن 595 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید