دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ببینید | صف هفت کیلومتری خوروها برای تزریق واکسن

اجتماعی
video
ببینید | صف هفت کیلومتری خوروها برای تزریق واکسن

در یکی از مراکز واکسیناسیون خودرویی در تهران ازدحام و تعداد خودروها سبب ایجاد صف هفت کیلومتری شد.

بازدید اپلیکیشن 42 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید