دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ببینید | شروط ایران برای بازگشت به برجام چیست؟

سیاسی
video
ببینید | شروط ایران برای بازگشت به برجام چیست؟

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری امروز خود سه شرط اصلی ایران برای بازگشت به برجام را اعلام کرد. خطیب زاده گفت: «مسیر آمریکا برای بازگشت به برجام روشن است باید بپذیرید به عنوان مقصر وضعیت فعلی است و از مسیری که رفته برمی‌گردد برای بازگشت از مسیر غلط تحریم‌های ظالمانه بعد از خروج آمریکا از برجام اعمال کرد و تحریم‌هایی که اضافه کرد همه را یک جا و به صورت موثر بردارند و تضمین دهند هیچ دولتی در آمریکا مجددا جهان و حقوق بین‌الملل را به سخره نخواهد گرفت و این شرایط را تکرار نخواهد کرد.»

بازدید اپلیکیشن 49 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید