ببینید | روش جدید زورگیری در خیابان‌ها

اجتماعی
video
ببینید | روش جدید زورگیری در خیابان‌ها

پدیده جدید دیه گیری زوری در روز روشن این روزها باعث شده تا افراد خودشان را جلو خودروها بیندازند تا به زور از آنها دیه بگیرند.

بازدید اپلیکیشن 227 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید