ببینید | روحانی امروز چه کسانی را نفرین کرد؟

سیاسی
video
ببینید | روحانی امروز چه کسانی را نفرین کرد؟

رئیس جمهوری امروز در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نیرو سخنرانی کرد ور دربخشی از آن به نفرین افرادی پرداخت که از دیدگاه خودش نگذاشته‌اند روابط ایران با همسایگان برقرار شود. روحانی همچنین گفت مردم بدانند تحریم برداشته خواهد شد و آمریکا چاره ای جز رفع تحریم ندارد

بازدید اپلیکیشن 48 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید