ببینید | دستگیری حمله‌کننده به درمانگاه خیریه در تهران

حوادث
video
ببینید | دستگیری حمله‌کننده به درمانگاه خیریه در تهران

حمله‌کننده به درمانگاه خیریه در شمال تهران دستگیر شد. فرد یاد شده به گواهی پلیس اراذل و اوباش محسوب نمی‌شود اما انتشار ویدئوی حمله او و افزودن موضوعاتی به آن به شکل نوشتاری وحشت و نگرانی ایجاد کرد که برطرف کردن آن زمان می‌برد. منبع: خبرگزاری صداوسیما

بازدید اپلیکیشن 184 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید