ببینید | درگیری هالک ایرانی با حریف قزاق بعد وزن‌کشی

ورزشی
video
ببینید | درگیری هالک ایرانی با حریف قزاق بعد وزن‌کشی

ویدیویی از رویارویی و درگیری سجاد غریبی با حریف قزاقستانی‌اش درست بعد از وزن‌کشی مسابقه را ببینید.

بازدید اپلیکیشن 108 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید