ببینید | جلیلی: در ۸ سال گذشته من «دولت سایه» بودم

video
ببینید | جلیلی: در ۸ سال گذشته من «دولت سایه» بودم

سعید جلیلی گفت: تفاوت اصلی ما با سایر نامزدها در تشکیل دولت سایه بوده و کار دولت را به موازات دولت تمرین کردیم. منبع: شبکه خبر

بازدید اپلیکیشن 39 , بازدید سایت 1

اخبار مرتبط

پاسخ دهید