ببینید | تلاش مردم یک روستا برای نجات خرس

اجتماعی
video
ببینید | تلاش مردم یک روستا برای نجات خرس

ویدیویی به تازگی منتشر شده که در آن مردم یک روستا تمام تلاش خود را برای بیرون آوردن سر یک خرس از بشکه‌ای آهنی به کار می‌برند. منبع: حادثه نیوز

بازدید اپلیکیشن 70 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید