ببینید | تصاویر هوایی از روستاهای زیر گدازه‌های آتشفشانی

حوادث
video
ببینید | تصاویر هوایی از روستاهای زیر گدازه‌های آتشفشانی

روسیا الیوم تصاویری هوایی از روستاهای زیر گدازه های آتشفشانی در پی فوران آتشفشان کنگو منتشر کرد./ صدا و سیما

بازدید اپلیکیشن 40 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید