تماشا کنید | خانه حسن شماعی‌زاده در تهران تخریب شد

اجتماعی
video
تماشا کنید | خانه حسن شماعی‌زاده در تهران تخریب شد

خانه حسن شماعی‌زاده؛ خواننده مقیم لس‌آنجلس، در تهران تخریب شد. منبع: چندثانیه

بازدید اپلیکیشن 153 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید