ببینید | ترکیدن لاستیک هواپیمای اماراتی هنگام برخاستن از فرودگاه

جهان
video
ببینید | ترکیدن لاستیک هواپیمای اماراتی هنگام برخاستن از فرودگاه

ترکیدن لاستیک هواپیمای A380 امارات هنگام برخاستن از فرودگاه باعث بوجود آمدن این آسیب به بدنه هواپیما شد.

منبع: چند ثانیه

بازدید اپلیکیشن 83 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید