دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ببینید | تابلوی مشهور نسبیت اثر موریس اشر

فرهنگی
ببینید | تابلوی مشهور نسبیت اثر موریس اشر

تصویری که می‌بینید تابلوی مشهور «نسبیت» اثر موریس اشر است؛ می‌بینید چه هرج و مرجی در آن جریان دارد؟ انگار بالا پایین است، پایین بالاست، واقعا نمی‌توان جهت نقاشی را مشخص کرد. در نگاه اول بسیاری از چیزها بی‌معنی به‌نظر می‌رسند و هرچه بیشتر به آن نگاه می‌کنیم بیشتر گیج می‌شویم. بااین‌حال، در این هرج‌ومرج نوعی نظم وجود دارد

بازدید اپلیکیشن 19 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید