دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ببینید | برخورد محکم اژه‌ای با کارمند دادسرای دولت

اجتماعی
video
ببینید | برخورد محکم اژه‌ای با کارمند دادسرای دولت

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) به صورت سرزده بازدید کرد. در همین راستا در جریان بازدید زمانی که رئیس عدلیه متوجه شد در مواردی‌عدم توازن در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف بازپرسی کارکنان دولت وجود دارد ضمن تذکر به دادستان تهران دستور داد چنانچه رویه ارجاع پرونده‌ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تا یک ماه دیگر اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسئول مربوطه این بخش اقدام مقتضی به عمل آید و فرد مربوط برکنار شود.

بازدید اپلیکیشن 123 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید