دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ببینید | بازی لیون و مارسی به‌خاطر پرتاب بطری ناتمام ماند

ورزشی
video
ببینید | بازی لیون و مارسی به‌خاطر پرتاب بطری ناتمام ماند

دیدار دیشب لیون – مارسی به علت پرتاب شی به سر دیمیتری پایت در هنگام زدن ضربه کرنر دقایقی متوقف شد و در نهایت با تصمیم تیم داوری نیمه تمام ماند.

بازدید اپلیکیشن 35 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید