ببینید | اقدام عجیب صداوسیما در عدم استفاده از عنوان «پزشک» برای زنان!

اجتماعی
video
ببینید | اقدام عجیب صداوسیما در عدم استفاده از عنوان «پزشک» برای زنان!

خانم پزشک در یزد به یک مصدوم کمک می کند و باعث نجات او می شود. صدا و سیما گزارشی تهیه می کند و در تمام گزارش، از دکتر به عنوان بانو نام می برند! حتی صحبتهای خانواده مصدوم را تقطیع می کنند که عنوان دکتر حذف شود! در این باره، نظام پزشکی کرمان نامه ای در اعتراض به صدا و سیما نوشته است.

بازدید اپلیکیشن 138 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید