ببینید | اشرار کری‌خوان در دام پلیس امنیت

اجتماعی
video
ببینید | اشرار کری‌خوان در دام پلیس امنیت

اشرار سابقه‌داری که با کری‌خوانی در فضای مجازی، ایجاد ناامنی می‌کردند، به دام پلیس امنیت تهران افتادند. منبع: صداوسیما

بازدید اپلیکیشن 121 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید