ببینید|کتک‌کاری در مناظره فوق جنجالی در افغانستان

گوناگون
video
ببینید|کتک‌کاری در مناظره فوق جنجالی در افغانستان

مناظره فوق جنجالی زنده در تلویزیون افغانستان که کار به کتک کاری کشید را ببینید. منبع: سیمانیوز

بازدید اپلیکیشن 102 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید