دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ببینید، حرکات عجیب نیما عالمیان در المپیک و حذف زودهنگامش

ورزشی
video
ببینید، حرکات عجیب نیما عالمیان در المپیک و حذف زودهنگامش

نیما عالیمان در اولین بازی خود در المپیک تا توانست رفتار غیرمعقول نشان داد. او که از همان ابتدای بازی عصبی بود، در یک صحنه در اعتراض به تصمیم داور راکت خود را به سمت میز و تور پرتاب کرد و این حرکتش باعث شد تا اخطار دریافت کند. در اواخر ست دوم هم او دوباره در اعتراض به تصمیمات داور این بار به شکل تمسخر آمیزی سرویس های خود را روی هوا و به تور زد.
نماینده تنیس روی میز ایران با شکست در اولین مسابقه خود از دور رقابت‌های تنیس روی میز المپیک حذف شد. او با شکست در اولین مسابقه خود از دور رقابت‌های تنیس روی میز المپیک حذف شد.

بازدید اپلیکیشن 129 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید