بازوی تحقیقاتی پنتاگون و الهام از پوست کوسه!

دانش و فناوری
بازوی تحقیقاتی پنتاگون و الهام از پوست کوسه!

لباس های محیطی موجود در بازارهای نظامی سراسر دنیا که متناسب با شرایط جنگ شیمیایی و بیولوژیک طراحی شده اند، نقاط ضعف متعددی دارند. به گزارش عصرایران، از جمله مهم ترین این معایب می توان به عدم استفاده آسان و همچنین فقدان یک سری از فاکتورهای محافظتی لازم اشاره کرد.

با توجه به ضرورت طراحی و توسعه لباس های محیطی با امکان حفاظت حداکثری از نیروهای نظامی، آژانس پروژه های پژوهشی پیشرفته دفاعی که یک بنگاه فناوری و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع آمریکا است و به اختصار “دارپا” خوانده می شود، وارد عمل شده است.

این آژانس قصد دارد حجم هوای به دام افتاده در لباس های محیطی مخصوص جنگ های بیولوژیک و شیمیایی را تا جای ممکن کم کند تا آزادی حرکت بیشتری به فردی که لباس را به تن می کندt داده باشد. دارپا پوست کوسه را به عنوان یک راه حل احتمالی برای رفع مشکل ایمنی لباس های محیطی در برابر تسلیحات میکروسکوپی معرفی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید