بازداشت اعضای شورای شهر چهارباغ به اتهام فساد مالی

اجتماعی
بازداشت اعضای شورای شهر چهارباغ به اتهام فساد مالی

میزان نوشت: قاضی احمدزاده، دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ از بازداشت چند تن از اعضای شورای شهر خبر داد و بیان کرد: پس از انجام تحقیقاتی که در حدود شش ماه به طول انجامید، چند تن از اعضای شورای شهر چهارباغ به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: همچنین در این خصوص یکی از معاونین شهردار، چند تن از کارمندان شهرداری و چند تن از اعضای شورای شهر سابق نیز بازداشت شدند و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

وی در پایان گفت: در این پرونده تعداد متهمان بیش از ١۵ نفر است.

بازدید اپلیکیشن 90 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید