ایران 4 دیپلمات جمهوری آذربایجان را اخراج کرد

سیاسی
ایران 4 دیپلمات جمهوری آذربایجان را اخراج کرد

تسنیم نوشت: ۴ دیپلمات وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به عنوان عنصر نامطلوب شناخته شده و از ایران اخراج شدند. این اقدام ایران در پاسخ به باکو در اخراج دیپلماتهای ایرانی انجام گرفته است. اواسط فروردین ماه، باکو 4 دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب معرفی کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید