دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ایران در میان کشورهایی با بیشترین میزان استخراج رمز ارز

اقتصادی
ایران در میان کشورهایی با بیشترین میزان استخراج رمز ارز

مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر می گوید که به دلیل تعرفه های تخفیفی، ایران جزو ۷ کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت می گیرد. در حال حاضر چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند و ایران ۷ کشوری هستند که بیشترین میزان استخراج رمزارز در آن ها صورت می گیرد.

به گفته خدادادی عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمزارزها در ایران، وجود تعرفه های مخفف حامل های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت های جهانی است. مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها با اشاره به اینکه تاکنون ۳۶۴۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز با ۱۹۶ هزار ۲۳۳ دستگاه ماینر شناسایی و جمع آوری شده است، میگوید که توان مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمزارز، بیش از ۵۷۰ مگاوات بود.

ایران در میان ۷ کشور جهان با بیشترین میزان استخراج رمزارز قرار گرفته و برای تولید این میزان برق و رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ مگاوات احداث می شد.

بازدید اپلیکیشن 11 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید