اولین ساندویچی تهران؛ همه چیز با ۵ ریال قابل خریدن بود

اقتصادی
اولین ساندویچی تهران؛ همه چیز با ۵ ریال قابل خریدن بود

اطلاعات آنلاین نوشت: ۵۰سال قبل کمبود نان بولکی در پایتخت خبرساز شد.

توزیع نشدن نان برای ساندویچ و اغذیه فروشی‌ها در تهران سال ۱۳۵۲ باعث نگرانی صاحبان این کسب و کارها شد.

روزنامه اطلاعات ۱۹ آبان ۱۳۵۲ در خبری به این رویداد و علت آن پرداخته است. خبر را بخوانید. اغذیه فروشی و عرضه ساندویچ در تهران نزدیک به ۷۶ سال سابقه دارد.

اولین ساندویچ فروشی تهران که آگهی آن در سال ۱۳۲۸ در روزنامه اطلاعات منتشر شده در خیابان استانبول جنب سفارت ترکیه قرار داشت. این آگهی را ببینید و عکسی از همان خیابان در سال‌های پایانی دهه ۱۳۲۰ تماشا کنید.

اولین ساندویچی تهران؛ همه چیز با ۵ ریال!/ عکس

اولین ساندویچی تهران؛ همه چیز با ۵ ریال!/ عکس

دیدگاهتان را بنویسید