دانلود اپلیکیشن هفت صبح

اولین اقدام طالبان برای تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها

جهان
اولین اقدام طالبان برای تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها

دانشجویان سراسر افغانستان برای اولین بار پس از قدرت‌گیری طالبان به دانشگاه بازگشتند. اما این بار دانشجویان دختر و پسر با نصب پرده یا تخته از هم جدا شده‌اند.

جداسازی دخترها و پسرها در دانشگاه‌های افغانستان/عکس

پیشتر روزنامه تایمز آو ایندیا با انتشار بیانیه طالبان در آستانه بازگشایی دانشگاه‌های افغانستان آورده بود: طالبان گفته‌ دانشجویان دختر باید چادر مشکی بپوشند و نقاب بزنند. کلاس‌هایشان هم نباید مختلط باشند.

جداسازی دخترها و پسرها در دانشگاه‌های افغانستان/عکس

طالبان به دانشجویان دختر ثبت نام کرده در این دانشگاه‌ها دستور داد، کلاس‌های درس را پنج‌ دقیقه قبل از دانشجویان پسر ترک کنند و در سالن‌های دانشگاه منتظر باشند تا آنها ساختمان را ترک کنند.

جداسازی دخترها و پسرها در دانشگاه‌های افغانستان/عکس

طالبان در زمان دوران حکومت قبلی خود بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ دختران را از حضور در مکاتب و زنان را از ورود به دانشگاه و محل کار منع کرد.

بازدید اپلیکیشن 57 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید