دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ارزش سهام عدالت در هفت روز اخیر چقدر تغییر کرد؟

اقتصادی
ارزش سهام عدالت در هفت روز اخیر چقدر تغییر کرد؟

شنبه ۲۹ آبان ماه شاخص کل بورس با  اُفت بیش از ۲۷ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحدی قرار گرفت. چهارشنبه سوم آذرماه  نیز شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۱۰ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۴ هزار واحدی قرار گرفت و تنها  هفته کاری خود  را با روندی منفی به اتمام رساند.

ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به  به ترتیب  به ١٢ میلیون و ٣۴٧هزار تومان، ٢٣ میلیون و ٢۶١هزار تومان  رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب  به  ١٢ میلیون و ۴۵۵هزار تومان، ٢٣ میلیون و ۴۶٣هزار تومان رسید.

بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۱۰۸ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۲۰۲ هزار تومان در این هفته  رشد کرد.

به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان است نسبت به هفته گذشته که برابر با ۱۲ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان بود ۰.۸ درصد رشد داشته است. همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که در هفته گذشته به ۲۳ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان رسیده بود. نسبت به چهارشنبه هفته اول آذر ماه که برابر با ۲۳ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان بوده ۰.۹ درصد رشد پیدا کرده است

بازدید اپلیکیشن 8 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید