دانلود اپلیکیشن هفت صبح

آیا می‌توان از تصمیم ‌قاضی شکایت کرد؟

اجتماعی
آیا می‌توان از تصمیم ‌قاضی شکایت کرد؟

روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | ‌این هفته هم به دو سوالی که مخاطبان روزنامه برای ما ارسال کردند، پاسخ خواهیم داد:
سوال یک: من و همسایه کناری، ملک خود را به صورت قانونی و مشخص و مشارکتی تحویل سازنده دادیم. قرار بر این شد که وی یک آپارتمان ۱۰ واحدی بسازد. ۴ واحد سهم سازنده، ۳ واحد سهم من و ۳ واحد هم همسایه ما. ملک تکمیل شد و هرکسی سهم خودش را برداشت. سازنده هم ۴ واحد خودش را پیش‌فروش کرده بود.

طی قراردادی که داشتیم رفتیم دفترخانه برای تنظیم و تفکیک سند که سازنده مراجعه نمی‌کرد و کسی هم از او خبری نداشت. رفتیم و از سازنده شکایت کردیم که متوجه شدیم بدهکاری بالا آورده و افراد دیگری هم از او شاکی هستند. دادگاه هم طی حکمی ۴ واحد سهم ایشان را بازداشت کرده است اما حالا ما بلاتکلیف ماندیم. به نظر شما چه کار باید کنیم.

پاسخ: در این زمینه صرفا دادگاه باید تصمیم بگیرد و با صدور حکمی، اسناد رسمی را موظف به صدور سند کند. البته اگر قراردادی با وی دارید و در آن تاریخی معین شده می‌توانید طبق آن قرارداد از دادگاه، دستور الزام به تنظیم سند را بگیرید. نهایتا به نظر می‌رسد در این زمینه، پیگیری امور به خصوص از دفتر شعبه برای شما راهگشا باشد زیرا مانعی قانونی برای تنظیم سند برای شما وجود ندارد.

سوال دو: با وجود دستور موقت از سوی قاضی شعبه چهارم مبنی بر عدم نقل و انتقال چهار دانگ زمین ساحلی اینجانب، دادورز شعبه یکم بدون توجه به قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۷ و ۵۰ مبادرت به انتقال اجرایی می‌نماید و رعایت مواد ۳۲ و ۳۴ آیین و مقررات ثبت و اسناد و املاک را مدنظر نداده. آیا مر قوانین رعایت شده است؟

پاسخ: در این ستون نمی‌توان بدون توجه به محتویات پرونده در این خصوص نظری داد لکن اگر معتقدید که در این زمینه به عمد، اشتباهی صورت گرفته و حقی از شما تضییع شده، امکان شکایت به دادسرای انتظامی قضات را خواهید داشت. در نظر داشته باشید که شکایت از تصمیمات قاضی، در صورتی که وی تخلفی نکرده باشد، صرفا باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی و در مهلت‌های مشخص باشد.

‌هر هفته در‌ روزهای دوشنبه‌ آخرین تحولات حقوقی را که شهروندان به آن نیاز دارند گزارش‌ می‌کنیم و به پرسش‌های حقوقی شما پاسخ می‌دهیم. در صورتی که سوالی دارید، آن را به ایمیل pr@7sobh.com یا پیامک ۰۹۲۰۲۰۰۱۷۰۷ ارسال کنید . همچنین می‌توانید سوالات را به این ایمیل هم ارسال کنید: mo.masjedi@gmail.com

بازدید اپلیکیشن 21 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید