برچسب: Zero G Oven

ساخت اولین کیک کریسمس در فضا ساخت اولین کیک کریسمس در فضا
گوناگون
فضانوردان مستقر در ایستگاه بین المللی فضایی برای اولین بار از طریق اوون جدید به نام Zero G Oven به مناسبت کریسمس کیک پختند اما حق خوردن آن را نداشته و باید برای تایید آن را به زمین بفرستند. پخت کیک در فضا به گزارش توئیت پرس، پخت در اوون…