برچسب: MVP

استفاده اشتباه از MVP در اکوسیستم استارتاپی استفاده اشتباه از MVP در اکوسیستم استارتاپی
دانش و فناوری
روزنامه هفت صبح، سامان فائق‌| این روزها در اکوسیستم استارتاپی استفاده اشتباه از عبارت MVP که به آن حداقل محصول پذیرفتنی نیز گفته می‌شود زیاد به چشم می‌خورد. تقریبا اکثر استارتاپ‌هایی که به دنبال سرمایه هستند سعی دارند تا یک محصول اولیه را به سرمایه‌گذار ارائه و نظر او را…