برچسب: FATF چیست

نپیوستن به FATF چه هزینه‌هایی برای ایران دارد؟ نپیوستن به FATF چه هزینه‌هایی برای ایران دارد؟
سیاسی
یک استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه در تمامی کشورها، بانک های مرکزی نحوه ارتباط مالی کشور موردنظر با جهان را رهبری می کنند ،اظهار کرد: معلوم نیست در شرایطی که بانک مرکزی کشورمان به عنوان تخصصی ترین نهاد پولی و مالی، تا این اندازه بر پیوستن ایران به…