برچسب: 117 ساله

مسن‌ترین فرد جهان ۱۱۷ ساله شد مسن‌ترین فرد جهان ۱۱۷ ساله شد
گوناگون
در ژاپن، بیشتر از ۷۰ هزار نفر هستند که عمری بالای صد سال دارند.