برچسب: گیشه

جدول پرفرو‌ش‌ترین‌ فیلم‌های گیشه سینماهای کشور جدول پرفرو‌ش‌ترین‌ فیلم‌های گیشه سینماهای کشور
فرهنگی
بررسی شرایط فروش فیلم‌های مختلف روی پرده سینماهای کشور از افت فروش آخرین اکران بهاری خبر می‌دهد. جدول حاضر که به وضعیت فیلم های روی پرده تا پایان سه شنبه ۱۵ خرداد می‌پردازد از پیشتازی محصولات کمدی در گیشه حکایت می‌کند. براین مبنا دو فیلم تگزاس و خجالت نکش همچنان…