برچسب: گیربکس cvt

چند نکته ریز از تعویض روغن گیربکس‌های CVT چند نکته ریز از تعویض روغن گیربکس‌های CVT
دانش و فناوری
هفت صبح| مالکان خودروهای اتومات باید بیش از دیگر مدل‌های موجود به زمان و نحوه تعویض روغن جعبه دنده خودرو توجه کنند. نکات بسیار ریزی درباره نحوه نگهداری از گیربکس خودرو و شیوه تعویض روغن جعبه‌دنده وجود دارد که بسته به اتومات یا دستی بودن و اینکه نوع گیرکس اتومات…