برچسب: گوگل میت

رقابت “گوگل میت” با زوم رقابت “گوگل میت” با زوم
دانش و فناوری
شرکت گوگل اعلام کرد که خدمات ویدئوکنفرانس تجاری‌اش موسوم به «گوگول میت» را برای همه کاربران مجانی می کند. به گزارش یوروزنیوز، گوگل برای رقابت با خدمات ویدیوکنفرانس «زوم» و در وضعیتی که قرنطینه گسترده مردم را ناچار به استفاده بیشتر از خدمات ویدئوکنفرانس کرده، این سیاست را در پیش…